תקנון אתר - תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש

בית >> תקנון אתר

תקנון האתר נונה תוספות שיער

האמור בתנאי שימוש אלה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 

אתר www.nuna-he.co.il הינו אתר ברשת האינטרנט, אשר מנהל חנות וירטואלית ומציע לגולשים שירות, מידע ומוצרים. השימוש באתר אינטרנט זה (להלן "האתר") של נונה תוספות שיער (להלן "בעל האתר"), מוצע לך בכפוף לתנאים, ההתניות והמגבלות כדלהלן (להלן "תנאי השימוש").

גלישה באתר זה, לרבות שימוש באתר, ו\או רכישת מוצרים ו\או שירותים במסגרתו, ולרבות קריאת כל חומר המתפרסם בו, יחשב להסכמה מלאה ובלתי מסויגת מצדך כי קראת, הבנת, ואתה מסכים לתנאי השימוש. לפיכך הינך מתבקש לקוראם בעיון רב בטרם ביצוע האמור לעיל, ולנהוג על פי הכתוב בהם. בעל האתר שומר על זכותו להכניס שינויים בתנאי השימוש, על פי שיקול דעתו הבלעדי, והמשך שימושך באתר, ו\או רכישת מוצרים ו\או שירותים באמצעותו מהווה את הסכמתך לכל שינוי כאמור. הוראות תנאי השימוש יחולו על כל שימוש ו/או רכישה שתבצע דרך אתר זה ויהוו בנוסף לכל מסמך אחר הנלווה.

 

כתנאי לרכישת מוצרים ו/או שירותים ו/או כל שימוש אחר במסגרת האתר אתה מתחייב כי הנך אזרח ישראלי מעל גיל 18, הנושא תעודת זהות בתוקף, כי יש לך כתובת ישראלית בתוקף, כי הנך מחזיק כרטיס אשראי בר תוקף אשר הונפק בישראל. הינך מתחייב כי לא תעשה באתר כל שימוש לצורך העלאת תכנים ומידע מסולפים מטעים שקריים ו/או המזיקים לאתר ו/או לבעל האתר. הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת השימוש באתר, העלאת תכנים ו/או מידע שאין לך בהם בעלות או זכות שימוש ו/או שמפרים זכויות קנייניות של צד שלישי. מטרה בלתי חוקית, או מטרה הסותרת את תנאי השימוש והעלאת מידע פוגעני, מעליב, משמיץ מאיים או פורנוגרפי או כל מידע אחר בעל אופי דומה.

 

אופן השימוש באתר

אתר זה מציע למכירה תוספות שיער ומוצרים נלווים, לרבות חלפים (להלן "המוצרים"). ליד כל מוצר ניתן לראות את תמונתו ומחירו אשר נועדו להמחשה בלבד. כמו כן כולל האתר מידע כללי הנוגע למוצרים. המשתמש יכול לשנות כמויות, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת, בסיום ההזמנה יש לגשת לקופה לצורך אישורה. התשלום עבור המוצר אפשרי באמצעות סליקה של כרטיסי אשראי. הרכישה באמצעות האתר הינה מאובטחת ומוצפנת באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מחמיר של חברות האשראי בהתאם למקובל בענף, וכי לא תהיה גישה לפרטי הרכישה לאתר ו/או לחברה, ואלו לא יועברו לכל גורם חיצוני.

 

בעת ביצוע הזמנה באמצעות האתר, תידרש להזין במערכת את פרטיך האישיים, פרטי הזמנתך, פרטי כרטיס האשראי שלך וכיו"ב. האתר ו/או בעל האתר לרבות מנהליו ו/או בעלי מניותיו לא יהיו אחראים לכל טעות אשר תעשה בעת הקלדת פרטי כרטיס האשראי. במקרה שיתברר לחברה כי ביצעת הקלדה שגויה של פרטים, תהיה הזכות לבעל האתר לבטל את ההזמנה גם לאחר קבלת מספר הזמנה. לידיעתך, הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית אשר עלולה להביא לנקיטת הליכים משפטיים כנגדך, לרבות אך לא רק תביעה בגין אחריות נזיקית בגין נזקים שנגרמו לאתר ו/או לבעל האתר ומנהליו. הנך רשאי לבטל את הליך ההתקשרות במהלך ביצוע הזמנה דרך האתר בכל עת על ידי יציאה מההליך בטרם מולאו ונשלחו פרטי כרטיס האשראי.

 

אופן ההשתתפות במכירות בכרטיס האשראי

  1. על כל משתתף להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון , מספר כרטיס אשראי וכד'.

  2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה, לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל"מבצע פעולה". לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

  3. לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה.

  4. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו יתבצע באמצעות כרטיס האשראי לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.

  5. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

  6. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

  7. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי. במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי יראו החנות ו/או הספקים את העסקה כמבוטלת

 

קבלת מידע שיווקי

בגלישה באתר, הנך מאשר קבלת מידע שיווקי מטעם נונה תוספות שיער בכל דרכי ההתקשרות אשר סופקו על ידך: שיחות טלפון, הודעות טקסט, הודעות דוא"ל וכיו"ב. במידה ואין ברצונך להמשיך ולקבל מידע שיווקי מטעם נונה תוספות שיער, ניתן ליצור קשר באמצעות עמוד צור קשר ולבקש הסרה מרשימת התפוצה. גלישה באתר מהווה הסכמה מלאה מצידך לקבלת מסרים שיווקיים מטעם בעל האתר.

הזמנה ואספקה

זמן האספקה הממוצע 3 ימים, הזמן המרבי להגעת המוצרים הינו 6 ימי עסקים. זמן אספקה הינו על פי ימי עבודה שאינם כוללים ימי שישי ושבת וחגי ישראל. במידה והמוצר לא הגיע אליכם לאחר 6 ימי עסקים נא להפנות זאת לתשומת ליבנו לבדיקת הנושא לאלתר, הנושא יטופל ואם אכן אירעה תקלה מסיבה כלשהי, אנו נשלח מידית מוצר זהה, שזמן הגעתו עד 1 ימי עסקים ו/או נשלח פיצוי הולם ממוצרינו ו/או החזר כספי מלא.

ביטול הזמנה

ביטול הזמנה יתאפשר בכל עת במידה וטרם נשלח המוצר לכתובתך, ובלבד שתחויב במקרה של ביטול כאמור בתשלום דמי ביטול בגובה של 10% מגובה המשלוח ("דמי ביטול"). עם שליחת המוצר לכתובתך לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה על ידיך, אלא רק במקרה של טעות במידע שהוצג באתר בגין המוצר שרכשת, ובלבד שהודעת על כך לבעל האתר מידית עם גילוי הטעות. בעל האתר יעשה כמיטב יכולתו לעמוד בזמני האספקה המצוינים באתר, אולם אינו מתחייב כי לא יהיו איחורים שמקורם אינו באחריותו. מובהר כי במקרים בהם זמן האספקה של המוצרים יתארך מעבר למצוין באתר, יודיע לך בעל האתר על כך.

החזרת מוצרים

החזרת מוצרים לאחר קבלתם על ידיך  תהיה אפשרית לא יאוחר מ-14 יום מתאריך קבלת המוצר, ובלבד שאריזת המוצר לא נפתחה או נפגמה, לא נעשה במוצר שימוש והוא במצב תקין לחלוטין. לא ניתן להחזיר מוצר שאריזתו נפתחה ו/או שנעשה בו שימוש. במקרה של החזרה תזוכה בסכום ההחזר בניכוי דמי ביטול ועלות משלוח ע"פ תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010. לאחר קבלת המוצר חזרה, בעל האתר יבחן הנזק, ואם נגרם מפגם ביצור, יוחלף המוצר ו/או יוצע זיכוי לאתר ו/או יוצע החזר כספי.

>> מדיניות פרטיות.

>> מדיניות משלוחים.

 

זכויות יוצרים

ידוע לך כי כל התכנים המופיעים באתר הינם רכושו של בעל האתר, לרבות חומרים, נתונים, מחירים, עיצוב, טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר המוכל בפרסומות או בדואר אלקטרוני משוגר, או במידע מסחרי שהוצע לך ע"י האתר (להלן: "המידע"), והינם מוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות, וחוקי, אשר על כן, תהיה רשאי להשתמש במידע כאמור אך ורק עפ"י הרשאה מפורשת של בעל האתר. האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא-מסחרי. נאסר עליך להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.

 

הגבלת אחריות

האתר ו\או בעל האתר אינם מתחייבים לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על התכנים המשולבים בו ואתה פוטר בזאת את האתר ובעליו מכל אחריות לנזק שייגרם או העלול להיגרם לך בקשר עם פרסום תכנים כאמור ו/או בקשר עם נזקים שייגרמו כתוצאה מפרסום התכנים כאמור

הנך מצהיר ומאשר כי ההחלטה להשתמש באתר והאחריות על תוצאות השימוש באתר, לרבות האחריות בגין כל רכישה דרך האתר, הנן באחריותך בלבד ובעל האתר לא יישא בשום אחריות בגין נזק כלשהו הנובע או הקשור לשימוש באתר, עיכוב בשימוש בו או אי יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא, לרבות מקרה שבו לא תתאפשר רכישת מוצרים במהלך גלישה באתר מכל סיבה שהיא כגון בעיות תקשורת או ניתוקים ככל שיהיו במהלך גלישתך באתר.

 

בעל האתר לא יחויב בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות אשר תקבל ו/או תעשה בהסתמך על מידע, תכנים ושירותים המצויים באתר. אין באמור בתנאי השימוש משום מצג מצד האתר ו/או ספקיו השונים בדבר ההתאמה, האמינות, ומידת הדיוק של המידע, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים באתר זה למטרה כלשהי. כל מידע שתקבל במסגרת האתר אינו מהווה יעוץ או שידול להתקשרות כלשהי עם האתר ובעליו ואינו מהווה שידול או שכנוע כלשהו לרכוש את המוצרים.

 

רישום וסיסמאות

עם הרשמתך לאתר הנך מסכים להעביר לנו את כל המידע הנדרש באופן מלא ומדויק,  כמו כן הנך מתחייב לעדכן את הפרטים בהמשך לפי הצורך כך שפרטיך האישיים ימשיכו להיות מלאים מדויקים ומעודכנים. אם הפרטים אשר העברת לנו יתגלו כשגויים או שיקרים זו תהיה עילה להקפאה או לביטול הרישום שלך אצלנו. באחריותך לשמור על שם המשתמש והסיסמא שלך, הנך נושא באחריות לכל פעילות שתתבצע באתר תחת שם המשתמש והסיסמא שלך.

 

כל המידע הנכלל באתר מוצע לך "כמות שהוא" (As is) בלא כל התחייבות, ובלא כל אחריות או התניה משתמעת בדבר התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי-הפרה. המידע עשוי להכיל אי-דיוקים או שגיאות. בשום מקרה לא תחול על האתר ו/או בעליו אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש במוצרים ו/או להזמנת המוצרים ו/או לשימוש או לביצועי האתר, לעיכוב בשימוש או לאי-יכולת להשתמש באתר, לאספקה או לאי-אספקה של מוצרים או שירותים, או לכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר.

 

בשום מקרה לא תעלה אחריות בעל האתר בגין כל סיבה שהיא אליך או אל כל מישהו מטעמך, על גובה התמורה ששילמת בגין המוצרים שרכשת באמצעות האתר. אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר ובשירותים המוצעים על ידו. בעלי האתר שומרים על זכותם לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. בעלי האתר שומרים על זכותם לגלות בכל עת מידע כפי שיידרש על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת החוק, התקנות, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישת רשות מוסמכת, הכל על פי שיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר בכל מקרה.

 

האתר ו/או מקימיו ו/או בעליו אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מווירוסים / רוגלות או מרכיבים זרים אשר עלולים לפגום במחשבו של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר, וזאת בכפוף לנקיטת כל צעדי האבטחה ע"י האתר. כמו כן, החנות לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי רוכש כלשהו או צד ג' כלשהו שאינו בשליטת בעלי האתר.

 

הנך מתחייב לשפות את בעלי האתר בגין כל נזק הוצאה הפסד או תשלום שייגרמו להם עקב הפרה על ידך של תנאי השימוש. גרסה מודפסת של תנאים אלו ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים או הקשורים בהם במידה שווה ובאותם תנאים החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת. כל זכות שאינה ניתנת בתנאי השימוש במפורש, דינה כזכות שמורה. הנך מתחייב לשפות את בעלי האתר בגין כל נזק הוצאה הפסד או תשלום שייגרמו להם עקב הפרה על ידך של תנאי השימוש.

 

אנו מאחלים לך גלישה מהנה באתר, נשמח לעמוד לשירותך בעמוד צור קשר