מדיניות ביטולים והחזרות

מדיניות ביטולים והחזרות

מדיניות ביטולים והחזרות של מוצרים

רוכש אשר ביצע הזמנה של מוצר באתר (nuna-he.co.il), רשאי לבטל את העסקה ולהחזיר את המוצר בהתאם להוראות בדבר ביטול עסקת מכר מרחוק כאמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"). הצרכן נדרש לבדוק את המוצר עם קבלתו.

עסקה לרכישת מוצר אשר בוצעה באתר, רשאי הצרכן לבטלה באמצעות הודעה בדבר ביטול העסקה לחברה, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את עיקר תנאי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, והכל בהתאם להוראות החוק. היה הצרכן אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, זכותו של הצרכן כאמור לביטול עסקה לרכישת מוצר אשר בוצעה באתר היא בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך עקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

 

בביטול עסקה שלא עקב: (1) פגם או אי התאמה במוצר; או (2) אי אספקה במועד שנקבע בעסקה; או (3) כל הפרה אחרת של תנאי העסקה- יחזיר בעלי האתר בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהצרכן סכום כלשהו, למעט דמי טיפול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מהשניים, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות בעלי האתר בהתאם להוראות החוק. על הצרכן להחזיר את המוצר, על חשבונו, לכתובת העסק. עלות ההחזרה חלה על הצרכן.

 

בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה במוצר או עקב אי אספקה של המוצר במועד שנקבע בעסקה או בשל כל הפרה אחרת של תנאי העסקה - יחזיר בעל האתר בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה, ימסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהו. הצרכן יעמיד את המוצר (וכל נכס אחר שקיבל בעקבות עשיית העסקה) לרשות בעל האתר במקום שבו נמסר לו ויודיע על כך לבעלי האתר.

הודעת ביטול תתקבל באמצעות הדרכים הבאות:

  1. שיחה לצוות שירות הלקוחות של האתר בטל' 072-392-1492.

  2. בדואר רשום: עבור נונה תוספות שיער, החרושת 11 עכו.

  3. באמצעות שליחת הודעה בעמוד צור קשר.

 

אנו מאחלים לך גלישה מהנה באתר, נשמח לעמוד לשירותך בעמוד צור קשר